Název webu

Solární systémy

Uplatnění solárních systémů

V nekomerční sféře nalézá solární systém využití v sekci ohřevu TUV, přitápění domácností a ohřevu bazénů. Jeho využití naleznete v rodinných i bytových domech, v turistických oblastech. V komerčním sekci nejčastěji nalézá uplatnění především v průmyslových objektech.

Solární systémy a jejich složení


Ucelený solární systém se skládá ze solárních kolektorů, konstrukce pro solární kolektory, zásobníku na vodu, expanzní nádoby, čerpadlové jednotky a řídící solární regulace.

Výše úspory se solárním systémem


Výše úspory se nejčastěji uvádí mezi 50 až 75 % nákladů na ohřev teplé užitkové vody. Mezi faktory, které ovlivňují výkonnost a potažmo návratnost celé dané soustavy patří: sklon solárních kolektorů, jejich orientace vůči světovým stranám, lokální umístění, správný návrh solárního systému, jeho využití a podobně. Návratnost solárního systému se zkracuje díky úspoře získané z dotace programu Nová zelená úsporám. Do roku 2021 lze čerpat dotace na solární systémy. Proplácí se až 40% způsobilých, uznatelných nákladů.

Jak funguje solární systém?


Selektivní, absorpční vrstva umístěná pod sklem, uvnitř kolektoru přenáší tepelné zisky za pomoci čerpadla a regulátoru do výměníku solárního zásobníku na vodu,  akumulačního zásobníku nebo na externí výměník. Zjednodušeně řečeno, sluneční paprsky které dopadají na solární kolektory ohřívají teplonosnou kapalinu, solární regulace s teplotními čidly dá pokyn čerpadlu a to přenáší teplonosnou látku a ohřívá vodu ve vašem bojleru či akumulační nádobě. V okamžiku kdy je voda ohřátá na požadovanou teplotu se přenos tepla mezi kolektory a zásobníkem zastaví.

Proč si pořídit solární systém?

Díky dotacím SFŽP ČR lze pořídit solární systém i s montáží za velmi výhodnou cenu a tím si velice výrazně zkrátit návratnost celého systému. solární systém dokáže ohřívat  vodu převážnou část roku bez alternativního dohřevu, a to s minimálními energetickými požadavky.  K ohřevu vody je tak využívána pouze energie pro chod nízkoenergetického čerpadla a regulace. Pro přirovnání: 2 ks solárních kolektorů při výkonu 2,2 kW spotřebují na ohřev vody energii srovnatelnou s běžnou 40 W žárovkou a  méně. Dalším faktorem je dlouhá životnost solárních kolektorů až 30 let. Správné provozování solárního systému poskytuje minimální nároky na údržbu.

Jak správně vybrat solární systém?

Návrh by měl provádět kvalifikovaný pracovník  v souvislosti s podmínkami umístění a využití solárního systému. Běžně lze konstatovat, že výkon, počet solárních kolektorů je závislý na spotřebě teplé vody v domácnosti. Obvykle se kalkuluje 50 l na osobu a den. K velikosti zásobníku se navrhne vhodný počet solárních kolektorů.Kdy pracuje solární systém?solární kolektory dokáží díky selektivní vrstvě zachytit i difúzní záření, odražené v atmosféře a převést na teplený výkon. V období vysoké oblačnosti lze s nadsázkou říci, že solární soustava vytvoří předehřev a TUV bude automaticky dohřátá na požadovanou teplotu alternativním zdrojem tepla. Pokud jsou ideální podmínky, solární systém pracuje na 100% a lze se těšit z maximálního využití celé solární soustavy.