Solární jednotka
Grundfos

TO NEJLEPŠÍ NA TRHU

Čerpadlová jednotka je určena k čerpání teplonosného média v solárních systémech s nuceným oběhem. UMP3 Solar je vysoce výkonné oběhové čerpadlo nabízející flexibilní řešení pro fototermické solární systémy. Jednotka je odolná nemrznoucím kapalinám solárních systémů a lze ji využít k systémům s krátkodobým přehřátím až 180 °C. Čerpadlová skupina má kryt je z EPP tepelně izolačního tvrzeného polystyrenu oddělujícího armatury od solárního regulátoru. 
Součástí jednotky je nízkoenergetické čerpadlo Grundfos řízené PWM signály, kulové ventily na stupačce i zpátečce jednotky, přetlakový solární ventil 6 bar, vypouštěcí, napouštěcí armatury, průtokoměr, masivní separátor vzduchu a armatura s manometrem k připojení expanzní nádoby pro solární systém. Dvoustupačková solární stanice má nainstalovány všechny potřebné armatury a komponenty. 
Vysoce efektivní provoz je dán stálým odlučováním vzduchu do masivního separátoru na zpětné větvi solární jednotky. Díky zabudovanému ventilu lze snadno měřit a nastavovat průtok nemrznoucí směsi solárním systémem. Aktuální teploty průtoku jsou znázorněny na teploměrech umístěných při ventilu na stupačce a zpátečce solární jednotky.  Výhodou jednotky je optimalizovaný design pro snadný přístup, inteligentní konfigurace a nepřekonatelná spolehlivost. 
Systém disponuje dvojitým odblokováním, které udržuje maximální spouštěcí moment až do 25Ncm.

Solární čerpadlová jednotka

Solární čerpadlová jednotka Grundfos
Solární čerpadlová jednotka

Technické údaje

 • Připojovací rozměr 3/4”
 • Nápájení 240 V/ 50 Hz
 • EPP kryt jednotky
 • Průtokoměr 2 -12 l.min-1
 • Zpětné klapky
 • Manometr
 • Separátor vzduchu
 • Nízkoenergetické čerpadlo Grundfos
 • Přetlakový solární ventil 6 bar
 • Keramická ložisková hřídel
 • Inteligentní konfigurace

Dokumenty ke stažení

Návod k použití GRUNDFOS UMP 3 Leták

Profily čerpadla

V továrním nastavení čerpadla SOLAR UPM3 Hybrid je profil PWM A na maximální otáčky viz PWM A profil. Bez připojení PWM běží profil PWM A na maximální otáčky. Oběhové čerpadlo může být řízeno pomocí externího ovládacího signálu PWM A (profil pro použití v otopných soustavách) nebo PWM C (profil pro solární regulátory s výstupem PWM) nebo bez signálu PWM (proporcionální tlak, konstantní tlak, konstantní otáčky). 
Ovládání čerpadla: po zapnutí čerpadlo běží na tovární nastavení nebo na poslední nastavení. Displej zobrazuje okamžitý výkon čerpadla.

Proporciální tlak

Dopravní výška (tlak) se snižuje při klesajícím požadavku na vytápění a zvyšuje se s rostoucím požadavkem. 
Provozní bod oběhového čerpadla se bude pohybovat po zvolené křivce proporcionálního tlaku v závislosti na potřebě tepla v systému. 
Funkce AUTOADAPT umožňuje automaticky řídit výkon čerpadla v celém rozsahu daného profilu.

PWM Profile C (profil pro solární regulátory s výstupem PWM)

Oběhové čerpadlo běží v závislosti na aktuální hodnotě signálu PWM až do nastavené křivky konstantních otáček. 
Rychlost se zvyšuje s rostoucí hodnotou signálu PWM. Bez signálu PWM oběhové čerpadlo neběží.

Volba nastavení

Můžete si vybrat mezi zobrazením výkonu a zobrazením nastavení. Pokud stisknete tlačítko po dobu 2 až 10 sekund, přepne se uživatelské rozhraní na "volba nastavení", pokud je uživatelské rozhraní odemčeno. 
Jakmile se nastavení zobrazí, lze je změnit. Nastavení se zobrazí v určitém pořadí v uzavřené smyčce. Po uvolnění tlačítka se uživatelské rozhraní přepne zpět do zobrazení výkonu a poslední nastavení se uloží.

Funkce zámku kláves

Účelem této funkce je blokování tlačítek, aby se zabránilo nechtěné změně nastavení a zneužití. Je-li aktivována funkce uzamčení tlačítek, budou všechna dlouhá stisknutí tlačítek ignorována. To zabrání uživateli vstupu do oblasti "volba režimu nastavení" a umožňuje uživateli vidět oblast "zobrazit režim nastavení". 
Pokud stisknete zámek tlačítek po dobu delší než 10 sekund, můžete přepínat mezi aktivací/ deaktivací funkce blokování tlačítek. Přitom všechny LED diody, s výjimkou červené LED, bliknou sekundu, což indikuje, že zámek je přepnut.

Provozní stav

Když je čerpadlo v provozu, LED 1 je zelená. Čtyři žluté LED diody indikují aktuální spotřebu energie (P1). 
Je-li aktivní režim provozu, všechny aktivní LED diody stále svítí. Tímto způsobem je možno odlišit režim zobrazení, od režimu nastavení. 
Jestliže je oběhové čerpadlo zastaveno pomocí externího signálu, dioda LED 1 bliká zeleně.