68b8f9ac191c7200ea5923160787661a_981c3647b5d546beb00b4f98a61279ca Servis solárních systémů po celé ČR | Opravíme vše

provádíme servis solárních systémů

Opravy solárních systémů po celé České republice

O solárních systémech víme úplně všechno, opravíme poškozené trubicové vakuové systémy, vyměníme teplotní čidla, nainstalujeme nový bojler, připojíme novou regulaci, solární systém přetěsníme.
Aktuálně provádíme servis pouze po telefonické domluvě na tel. : 608 70 50 10

Objednat Servis

Opravíme cokoliv

Servisní práce provádí vyškolený tým s mnohaletými zkušenostmi. 
Svou práci děláme pořádně a máme ji rádi.

Kdy provést servis?

 •  Za slunného dne vám neteče teplá voda.
 •  Teplota na kolektorech je přes 100°C, solární zásobník se neohřívá.
 •  Prosakují spoje na solárním systému.
 •  Tlak solárního systému klesl pod 1 bar.
 •  Průtokoměrem proudí degradovaná, tmavá solární směs.
 •  Solární systém je zavzdušněný.
 •  Čidlo kolektoru hlásí chybu.
 •  Solární systém netopí a čerpadlo je horké.
 •  Ihned pokud teče bojler.
 •  Nejpozději po 5ti letech užívání systému.

Jak servis probíhá?

 •  Systém řádně prohlédneme, zjistíme závady a navrhneme způsob jejich odstranění.
 •  Zkontrolujeme tlak na solárním systému a expanzní nádobě.
 •  Případné netěsnosti přetěsníme.
 •  Zajistíme správné nastavení a funkčnost solární regulace.
 •  Naplníme solární systém nemrznoucí směsí a odvzdušníme.
 •  Opatříme systém potřebnými armaturami apod.
 •  Po dokončení vyhotovíme předávací protokol s výčtem závad a způsobu odstranění.

Cena

Cenu servisních prací odvozujeme od množství zjištěných závad a složitosti jejich odstranění, časové náročnosti, ceny jednotlivých či náhradních  komponent, nákladů na dopravu, případně dalších způsobilých nákladů. 


Na ceně se vždy domluvíme!

POTŘEBUJI SERVIS