Složení a funkce termického solárního systému

Základní jednotlivé komponenty termického ohřevu vody

Jak jednoduše funguje fototermický systém pro ohřev vody

Praktický příklad schémat propojení termického solárního ohřevu vody s různými typy ohřevu

Výhody solárního ohřevu vody

1. ​Šetrnost k životnímu prostředí

Solární ohřev vody využívá obnovitelnou energii ze slunce, což snižuje emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech.

2.​ Úspora energie a snížení nákladů na ohřev TUV

Solární ohřev vody může významně snížit energetickou náročnost a náklady na ohřev vody, což může přinést dlouhodobé úspory a to až o 75%.

3. Nižší závislost na dodavatelích energie

 Využitím solárního ohřevu vody se stáváte méně závislými na kolísání cen energií na trhu. 

4. ​Dlouhá životnost a minimální údržba

 Solární ohřev vody vyžaduje minimální údržbu a má dlouhou životnost, což snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Energetická bilance solárního ohřevu vody

Energetická bilance solárního ohřevu vody zohledňuje množství energie, které je nutné pro jeho provoz, a množství energie, které systém vytváří ve formě teplé vody.
Efektivita solárního ohřevu vody závisí na několika faktorech, jako jsou kvalita a typ solárního kolektoru, klimatické podmínky, orientace a sklon kolektoru a celkový design systému. V ideálních podmínkách může solární ohřev vody pokrýt až 50-80 % celkové spotřeby teplé vody v domácnosti. 
Energetická návratnost investice (EROI) vyjadřuje poměr energie, kterou systém vyprodukuje během své životnosti, ku energii spotřebované při výrobě, instalaci a údržbě systému. Pro solární ohřev vody je EROI obvykle pozitivní, což znamená, že systém vyprodukuje více energie, než kolik je nutné pro jeho provoz a údržbu.
Solární ohřev vody představuje efektivní a udržitelný způsob, jak zabezpečit teplou vodu pro domácnosti či podniky. 
Energetická bilance systému závisí na mnoha faktorech, ale ve většině případů je solární ohřev vody energeticky efektivní a finančně výhodný řešení pro ohřev vody.